Saznajte ono što ne možete naučiti u knjigama i priručnicima
Moje znanje, centar za poslovni engleski jezik, Hermanova 1c, Zagreb
095 596 7862
 • Znate li što zapravo znači TOKEN?
  Znate li što zapravo znači TOKEN?

  Znate li što zapravo znači TOKEN?

  U današnje vrijeme jezične granice postaju sve nejasnije, kako zbog želje za imitiranjem određenog načina života tako i zbog tehnologije koja nam isto omogućava s određenom dozom lakoće. Iz tog razloga, neke riječi iz stranih jezika postaju redovni dio drugog jezika u svome izvornom obliku i značenju, bez ekvivalentnog prijevoda na materinskom jeziku. Tako se i riječ token isprva povezuje s online bankarstvom, no njezini korijeni naravno sežu dublje od toga. U osnovi ove riječi leži pojam zamjene za nešto, no ovisno o području primjene ista riječ simbolizira zamjenu za drukčije pojmove..

  Nowadays, language boundaries are become aincreasingly blurred, both due to the wish to imitate a certain lifestyle and the technology that enables such a possibility with a certain degree of ease. For that reason, some words from a foreign language are becoming a regular part of another language, in their original form and meaning, without an equivalent translation into the mother tongue. Thus, the word token is instantaneously associated with online banking, however, the origin of this word is much deeper. The basis of this word represents a certain substitute for something, however, depending on the field of use, said word symbolizes different things it substitutes…

  TOKEN

  TOKEN

  TOKEN (of appreciation) – something that you do, or a thing that you give to someone, that expresses your feelings or intentions, although it might have little practical effect.

  Example: Please accept this gift as a token of my appreciation.

  TOKEN (in banking)– physical device used to gain access to an electronically restricted resource.

  Example: If you wish to monitor your bank account online, you need to have a token that will allow you to acess your account electronically.

  ZNAK (PAŽNJE)– nešto što napravite ili stvar koju dajete nekome, a koja izražava vaše osjećaje ili namjere, premda možda ta stvar nije vrlo praktična.

  Primjer: Molim Vas da primite ovaj poklon kao znak moje zahvalnosti.

   

  TOKEN (u bankarstvu) – fizički uređaj koji se koristi za pristupanje određenim zaštićenim izvorima na internetu.

  Primjer: Ako želite pratiti vaš bankovni račun putem interneta, potreban Vam je token kako biste mu mogli pristupiti na taj način.

  ZNAK/SIMBOL (PAŽNJE)

  TOKEN

  Curiosity:

  TOKEN (in gaming industry)  – a small flat round piece of metal used as a substitute for money in some machines.

  Example: Insert the token into the machine and press 'start'.

  ŽETON ( u industriji igara na sreću)– maleni, plosnati, okrugao komad metala korišten umjesto novca u nekim strojevima.

  Primjer: Umetnite žeton u stroj i pritisnite 'start'.

  Sources: Cambridge Advanced Learner's Dictionary, Onelook.com