Naučite pravni engleski jezik s profesorima koji posjeduju bogato iskustvo u području prava
 • Pravni moduli
  MODULI
  Pravni moduli

  Niz kratkih tematski raspoređenih modula. Fokusiraju se na specijalizirane dijelove pravnog jezika.

 • Financijski moduli
  MODULI
  Financijski moduli

  Niz kratkih tematski raspoređenih modula. Fokusiraju se na stručni financijski engleski jezik.

 • Pravno-financijski moduli
  MODULI
  Pravno-financijski moduli

  Niz kratkih tematski raspoređenih modula. Fokusiraju se na pravni i financijski engleski jezik.

 • Poslovni komunikacijski alati
  MODULI
  Poslovni komunikacijski alati

  Univerzalne poslovne vještine. Primjenjive u svim situacijama i na svim jezicima.

 • Logična gramatika
  OD LOGIčARA DO šTREBERA
  Logična gramatika

  Od štrebera postanite logičar i napokon savladajte englesku gramatiku!

Tečajevi pravnog engleskog jezika

 

Tečajevi pravnog engleskog jezika mogu se održavati na individualnoj ili grupnoj razini. Naša preporuka je pohađanje individualnih pravnih tečajeva kada imate potrebu za obrađivanjem pravne tematike specifične za vaš opis posla odnosno kada se trebate pripremiti za konkretne pravne zadatke (u rasponu od priprema sudskih pismena i inih dokumenata, do konkretne usmene ili pisane komunikacije sa vašim stranim kolegama, ili pak ako imate potrebe za izražavanjem vašeg pravnog ili sudačkog mišljenja o određenoj pravnoj materiji).

Naravno, veliku ulogu u odabiru individualnog ili grupnog tečaja imaju i dinamika i termini nastave budući da se pri individualnim tečajevima maksimalno prilagođavamo rasporedu polaznika te nastavu u potpunosti krojimo sukladno polaznikovim željama.

Grupni tečajevi s druge strane, uz usvajanje učestalih termina iz raznih područja prava, sadrže i dodanu vrijednost umrežavanja s ostalim pravnim stručnjacima što nerijetko dovodi do izuzetno zanimljivih rasprava na engleskom jeziku o raznovrsnim pravnim temama.

Pravna područja koja se obrađuju na grupnom tečaju pravnoga engleskoga jezika dogovaraju se na prva dva nastavna termina tečaja, s ciljem obuhvaćanja pravnih područja koja su relevantna za sve polaznike tečaja.

Nastave su vrlo interaktivne, opremljene dodatnim audio-vizualnim sadržajima, te kao glavni cilj podrazumijevaju aktivno korištenje obrađenog gradiva u polaznikovoj komunikaciji.