Naučite pravni engleski jezik s profesorima koji posjeduju bogato iskustvo u području prava
 • Pravni moduli
  MODULI
  Pravni moduli

  Niz kratkih tematski raspoređenih modula. Fokusiraju se na specijalizirane dijelove pravnog jezika.

 • Financijski moduli
  MODULI
  Financijski moduli

  Niz kratkih tematski raspoređenih modula. Fokusiraju se na stručni financijski engleski jezik.

 • Pravno-financijski moduli
  MODULI
  Pravno-financijski moduli

  Niz kratkih tematski raspoređenih modula. Fokusiraju se na pravni i financijski engleski jezik.

 • Poslovni komunikacijski alati
  MODULI
  Poslovni komunikacijski alati

  Univerzalne poslovne vještine. Primjenjive u svim situacijama i na svim jezicima.

 • Logična gramatika
  OD LOGIčARA DO šTREBERA
  Logična gramatika

  Od štrebera postanite logičar i napokon savladajte englesku gramatiku!

Misija i vizija

 

U današnje vrijeme poznavanje i korištenje engleskoga jezika odavno se prestalo svoditi na svakodnevnu neformalnu komunikaciju i jednostavno prenošenje poruke. Europske, a i svjetske granice se mijenjaju i pomiču, a time je i naša svakodnevna komunikacija sve više usmjerena na suradnju sa stranim poduzećima, menadžerima i poslovnim partnerima. U velikom broju poduzeća u Hrvatskoj, službeni jezik poduzeća je engleski jezik, a stupanj poznavanja i korištenja jezika ovisi o radnom području zaposlenika. 

 

Naša misija je doprinos u stvaranju uspješnih pravnih stručnjaka na engleskom jeziku, oblikovanjem njihovih jezičnih vještina pravnoga engleskoga jezika, gdje će svaki pravni stručnjak, polaznik našeg Legal English trening centra, nakon obuke, u svom radnom okruženju pokazati suvereno, profesionalno i vrhunsko vladanje pravnim engleskim jezikom.

 

 

Naša vizija je u srednjoročnom razdoblju istaknuti se na tržištu kao vodeći centar pravnoga engleskoga jezika, gdje je jedini kriterij suradnje i rada vrhunska kvaliteta, bogato iskustvo u poduci pravnoga engleskoga jezika i neprekidna strast u usvajanju novih znanja te osmišljavanju kvalitetnih i stručnih programa.