Naučite pravni engleski jezik s profesorima koji posjeduju bogato iskustvo u području prava
 • Pravni moduli
  MODULI
  Pravni moduli

  Niz kratkih tematski raspoređenih modula. Fokusiraju se na specijalizirane dijelove pravnog jezika.

 • Financijski moduli
  MODULI
  Financijski moduli

  Niz kratkih tematski raspoređenih modula. Fokusiraju se na stručni financijski engleski jezik.

 • Pravno-financijski moduli
  MODULI
  Pravno-financijski moduli

  Niz kratkih tematski raspoređenih modula. Fokusiraju se na pravni i financijski engleski jezik.

 • Poslovni komunikacijski alati
  MODULI
  Poslovni komunikacijski alati

  Univerzalne poslovne vještine. Primjenjive u svim situacijama i na svim jezicima.

 • Logična gramatika
  OD LOGIčARA DO šTREBERA
  Logična gramatika

  Od štrebera postanite logičar i napokon savladajte englesku gramatiku!

Preporuke

„Sa Sandom surađujem već nekoliko godina i to nakon što sam imala priliku upoznati i pratiti njezin rad kao interpretatora i osobu odgovornu za Reporting of Transcript of Proceedings u jednom međunarodnom arbitražnom sporu koji sam vodila u svojstvu predsjednika arbitražnog suda. S obzirom na nesumnjivo i očito vrhunsko vladanje tim područjem, nastavila sam surađivati sa Sandom svaki put kada sam imala priliku gostovati kao stručni predavač u međunarodnom okruženju ili pri davanju svojih mišljenja o određenim relevantnim pravnim pitanjima u svojstvu članice Venecijanske komisije iz Hrvatske. Njezina lektura raznih pravnih kompleksnih tekstova meni je davala osjećaj sigurnosti da je napisani rad doista izrađen kako prema pravnim tako i prema jezičnim strukovnim pravilima, a Sanda je ovaj potonji dio uvijek odradila brzo, stručno i kvalitetno. Ne moram ni spominjati da je uvijek poštivala rokove, čak i kad su bili jako kratki.  Sigurna sam da svojim doprinosom može vidno unaprijediti svaki uradak ili projekt na engleskom jeziku. Sanda je jedna od rijetkih osoba za koje mogu tvrditi da posjeduju istinska pravno-jezična umijeća utemeljena na neprikosnovenom znanju i stručnosti.” Jasna Omejec, redoviti profesor u trajnom zvanju na Sveučilištu u Zagrebu, Pravnom fakultetu; bivša predsjednica Ustavnog suda RH

„Sa zadovoljstvom pišem ovo pismo preporuke za gospođu Sandu Lisičin. Bio sam voditelj nedavnog projekta na temu korupcije u Hrvatskoj. Gđa. Lisičin je pružala usluge pisanog i usmenog prijevoda tijekom projekta. Prevela je 70 stranica izvješća sa engleskog na hrvatski jezik. Također je pružila usluge simultanog tumačenja (engleskog i hrvatskog jezika) za tri aktivnosti: virtualnu misiju utvrđivanja činjenica koja se sastojala od devet raspravnih sastanaka s predstavnicima iz javnog i privatnog sektora (cca 14 sati); konferenciju sa visokim dužnosnicima (1 dan); tehničku radionicu (1 i pol dan). Navedeno izvješće i aktivnosti bavili su se kompleksnim tehničkim i pravnim pitanjima.

Gđa. Lisičin je isporučila usluge vrlo visoke kvalitete. Naš hrvatski partner koji je revidirao prijevod izvješća unio je neznatne izmjene. Simultano tumačenje uvijek je bilo jasno i tečno, čak i kada govornici nisu unaprijed pripremili govor. Gđa. Lisičin je pokazala profesionalnost tako da je uvijek dolazila na vrijeme i ispunjavala sve rokove. Bila je na stalnoj usluzi čak i u pogledu nekoliko žurnih neočekivanih zahtjeva.

U konačnici, bilo nam je zadovoljstvo surađivati s gospođom Lisičin i preporučio bih njezine usluge bez oklijevanja.“ William Loo, zamjenik voditelja Sektora za borbu protiv korupcije pri OECD-u (2022. godine)

„Uz redovito dugogodišnje pohađanje tečajeva pravnog engleskog jezika, nedavno sam prisustvovala i stručnom seminaru 'Male tajne velikih ugovora'. Seminar je bio vrlo pregledan i logičan, a ključni parametri formalnog ugovora su prezentirani na sustavan i razumljiv način. Seminar je bio iznimno koristan za primjenu naučenog znanja na svakodnevnoj bazi, dok je voditeljica seminara vrlo precizna, sa velikim poznavanjem pravnog razumijevanja formalnog ugovora. Vrlo koristan seminar. Za preporučiti!“ Mirjana Pajnić-Benović, direktor korporativnih aktivnosti u Ledo d.d. (2021. godine)

„Državno odvjetništvo Republike Hrvatske usluge centra Moje znanje koristi od 2017. godine i to radi prevođenja dokumenata za potrebe međunarodnih trgovačkih i investicijskih arbitražnih postupaka te usmenog prijevoda.

Predmetom usluge prijevoda do sada je bio cijeli niz službenih dokumenata javne vlasti Republike Hrvatske (prijevod s hrvatskog na engleski jezik), podnesaka stranaka i dostavljenih dokaza, sudskih odluka i drugih pismena donesenih u arbitražnim postupcima (prijevod s engleskog na hrvatski jezik).

Osim prijevoda dokumenata gđa Sanda Lisičin je u više navrata usmeno prevodila (simultano i konsekutivno) razne zahtjevne sastanke održavane za potrebe arbitražnih postupaka.

Zbog pravne terminologije i razlike anglosaksonskog i kontinentalnog pravnog sustava od iznimne nam je važnosti kvaliteta prijevoda.

Sve povjerene prijevode gđa Sanda Lisičin je izvršila iznimno kvalitetno i stručno, te uvijek u dogovorenim rokovima, imajući razumijevanja za sve naše potrebe te činjenica da se suradnja nastavlja i dalje dokazuje naše zadovoljstvo uslugama i stručnosti koju je gđa Lisičin pokazala u svom dosadašnjem radu.“ Gordana Tomić Palavršić, zamjenica glavne državne odvjetnice RH (2020. godine)

„Iznimno mi je zadovoljstvo napisati preporuku za Sandu Lisičin, profesoricu i vlasnicu škole Moje znanje. Naime, budući radim u odvjetničkom društvu, u svakodnevnom poslu mi je izuzetno važno poznavanje pravnog engleskog jezika, te sam s obzirom na veći broj predmeta i dogovorenih poslova sa stranim državljanima bila primorana zatražiti stručnu pomoć. Nastavu redovito pohađam već 4 godine i iznimno sam zadovoljna sa stručnošću, kao i poznavanjem materije i metodologije rada, budući je svaki sat koncipiran na način da se temeljito upoznam sa materijom, vokabularom i tematikom nužnom za moj posao. Također, Sanda se tijekom nastave pokazala kao ugodna, uvijek nasmijana osoba, izraženih komunikacijskih vještina,  vrlo predana radu, te bih je preporučila svakome kome je potreban savjestan, odgovoran i vrlo stručan profesor.“ Josipa Mrklić, odvjetnica u odvjetničkom uredu Hanžeković & Partneri (2020. godine)

„U centru Moje znanje pohađam tečajeve pravnog engleskog jezika od 2014. godine. Za centar mogu izdvojiti samo riječi pohvale. Profesorica je izuzetno profesionalna pri vođenju tečaja, ozbiljna i stručna, ali i zabavna te uvijek vesela. Ima odličan pristup radu s polaznicima te uvijek zna prepoznati njihovo raspoloženje a onda i u skladu s tim prilagoditi sat, na način da se polaznike motivira ali istovremeno obuhvati sve predviđeno planom.  Pristup učenju i vođenju nastave je moderan, a atmosfera i prostor ugodni.“ Nina Čurčić, zamjenica općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu (2017. godine)

„Polaznik sam centra za poslovni engleski jezik, Moje znanje.  S obzirom na moje radno mjesto i specifičnu pravnu materiju kojom se bavim, a time i posebnu englesku pravnu terminologiju koju moram koristiti, željela sam unaprijediti znanje pravnog engleskog jezika te sam stoga kontaktirala centar Moje znanje. Moja iskustva  sa centrom Moje znanje i profesoricom su izvrsna. Centar je odlično organiziran, termini i organizacija rada prilagođeni su potrebama polaznika, komunikacija sa profesoricom u pogledu organizacije i načina rada je odlična. Nastava, bilo u individualnoj ili grupnoj nastavi, je odlično osmišljena i pripremljena, odabir tema je aktualan a rad na nastavi dinamičan, sadržajan i koristan, u ugodnoj radnoj atmosferi. Osim navedenoga, profesorica ima odličnu metodu „ponavljanja“ engleske gramatike kroz metodu „Logične gramatike“ koja mi je bila vrlo korisna kako bih „osvježila“ svoje poznavanje gramatike . U svakom slučaju odlično iskustvo zbog čega dajem najbolje preporuke Centru.“ Andreja Čavlina, tajnik Arbitražnog sudišta pri HGK (2016.godine)

„Nastava izvrsno pripremljena i koncipirana za polaganje ILEC ispita. Svaki polaznik koji redovito pohađa nastavu sigurno će imati uspješan rezultat na ispitu. Profesorica je izvrstan poznavatelj stručnog pravnog jezika i svakako bih je preporučila pravnicima koji moraju usavršiti pravnu terminologiju, i u usmenom i pisanom izražavanju.“ Ana Zbiljski, dipl.iur., Ured člana uprave za pravne, kadrovske i opće poslove, Končar d.d. (2016. godine)

„Profesorica živi zvanje profesorice engleskog jezika. Topla, simpatična, komunikativna i uvijek nasmijana. Besprijekorno pripremljena za svaki sat koji nastoji učiniti zanimljivijim dodatnim sadržajima. Iznimno stručna u području engleskog jezika za pravnike. Stečeno znanje svakodnevno koristim. Moje znanje je odličan izbor za pripremu polaganja ILEC ispita i sličnih stručnih ispita za pravnike.“ Dalija Bat, dipl.iur., Ured člana uprave za pravne, kadrovske i opće poslove, Končar d.d. (2016. godine)

„U centru Moje znanje pohađala sam tečaj pravnog engleskog jezika kao pripremu za polaganje ILEC ispita. Nastavni sati  su bili odlično osmišljeni, uz uravnoteženu izmjenu različitih metoda, te sam uvijek bila koncentrirana jer se od polaznika očekivalo da aktivno sudjeluju tijekom cijelog sata. Na satu se moralo čitati, govoriti, slušati s razumijevanjem, pisati, rješavati zadatke i kratke  testove. Sat je bio intenzivan, ali sam s nastave uvijek otišla s osjećajem da sam puno naučila. Profesorica je bila iznimno pripremljena za svaki sat, motivirana, poticajna i zainteresirana da što kvalitetnije prenese znanje. Njezin entuzijazam je bio zarazan. O rezultatima njezinog podučavanja govori i to da sam ILEC ispit položila na razini C1.“ Jasna Gažić Ferenčina, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu  (2016. godine)

„Već duže vrijeme me netko nije tako pozitivno iznenadio. Zahvaljujući profesorici dobila sam veliku želju za daljnjim učenjem engleskog jezika.“ Sabina Matijević, zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu, Državno odvjetništvo RH  (2015. godine)

 „Znanje engleskog jezika mi je poprilično važno za posao koji obavljam budući da često moram prevoditi natječajnu dokumentaciju za međunarodne projekte koji su uglavnom na engleskom jeziku. S obzirom na to, da nisam pohađala nastavu engleskog jezika ovakvi zadaci bili bi mi uvelike otežani. Nakon jedne godine pohađanja i učenja pravnog engleskog jezika, mogu reći da dobar dio dokumentacije na engleskom jeziku prevedem bez poteškoća.“ Ivana Koržinek Hadžić, voditeljica pravnog odjela pri Institutu za etnologiju i folkloristiku (2015. godine)

„U centru Moje znanje sam pohađala nastavu pravnog engleskog jezika dugi niz godina i to i u individualnom i u grupnom radu. Nakon napornog poslovnog dana, odlazak na nastavu mi ipak nije predstavljao nikakvo opterećenje, već sam uvijek odlazila sa zadovoljstvom upravo zbog odlične atmosfere koju je profesorica uspijevala održavati tokom cijelog sata, a svojim načinom rada je postigla da s lakoćom mogu razumjeti i koristiti pravnu terminologiju na engleskom jeziku u svim vrstama ugovora te pravnoj korespondenciji, a što mi je izuzetno važno u mom poslu. Uvelike je doprinijela jačanju mojeg samopouzdanja u usmenom izražavanju i pravnoj prezentaciji što mi je omogućilo da bez problema s inozemnim klijentima mogu održavati sastanke i poslovnu komunikaciju. Nastava je jako dobro osmišljena, raznovrsna je i maksimalno prilagođena potrebama polaznika, iako vrlo intenzivna i zahtjevna, međutim rezultati koji se postižu su odlični, te bih iz svih navedenih razloga svakome tko želi siguran napredak u svojem znanju pravnog engleskog jezika uvijek preporučila upravo rad u centru Moje znanje.“ Andrea Galić, odvjetnica u Palatinuš i partneri odvjetničko društvo d.o.o. (2014. godine)

„Profesorica dobro razumije potrebe klijenta, te mu se svojim krojenim programima maksimalno prilagođava. Na taj način potakne me na rad na engleskom jeziku i nakon napornog radnog dana. Ujedno posjeduje hvalevrijedno razumijevanje poslovnih procesa općenito te se osim engleskog jezika mogu naučiti i dodatna neočekivana znanja.“ Nensi Šarić, Hypo-Leasing Kroatien d.o.o, direktor pravne službe i usklađenja  (2014. godine)

„Tečajevi pravnog engleskog jezika u centru Moje znanje pomogli su mi prije svega u savladavanju gramatike engleskog jezika, a to mi je pomoglo u stalnom unaprjeđenju znanja pravnog engleskog jezika. Rezultate sam mogla provjeriti u praćenju i sudjelovanju na radionicama organiziranima na engleskom jeziku i u komunikaciji s kolegama iz Europske unije, usmeno ili putem elektroničke pošte.” Lidija Vukičević, sutkinja Visokog Upravnog suda RH  (2013. godine)