Kroz inovativni pristup savladavanja jezika vode vas profesori s dugogodišnjim iskustvom
 • Pravni moduli
  MODULI
  Pravni moduli

  Niz kratkih tematski raspoređenih modula. Fokusiraju se na specijalizirane dijelove pravnog jezika.

 • Financijski moduli
  MODULI
  Financijski moduli

  Niz kratkih tematski raspoređenih modula. Fokusiraju se na stručni financijski engleski jezik.

 • Pravno-financijski moduli
  MODULI
  Pravno-financijski moduli

  Niz kratkih tematski raspoređenih modula. Fokusiraju se na pravni i financijski engleski jezik.

 • Poslovni komunikacijski alati
  MODULI
  Poslovni komunikacijski alati

  Univerzalne poslovne vještine. Primjenjive u svim situacijama i na svim jezicima.

 • Logična gramatika
  OD LOGIčARA DO šTREBERA
  Logična gramatika

  Od štrebera postanite logičar i napokon savladajte englesku gramatiku!

Korisni linkovi

 

 

OPĆI HRVATSKO ENGLESKI RJEČNICI

http://www.design-ers.net/eh-rjecnik.asp

http://www.bosiljak.hr/rjecnik/prijevod.php

OPĆI POSLOVNI HRVATSKO ENGLESKI RJEČNICI

http://limun.hr/main.aspx?id=9312

http://www.poslovniforum.hr/rjecnik/hrvatsko-engleski/

http://www.eudict.com/

JEDNOJEZIČNI RJEČNICI POSLOVNOG I OPĆEG ENGLESKOG JEZIKA

http://www.onelook.com/

https://www.wordnik.com/

http://www.businessdictionary.com/

http://www.usingenglish.com/reference/idioms/a.html

RJEČNIK FINANCIJSKIH POJMOVA

http://wmd.hr/rjecnik-pojmovi-a/web/

RJEČNIK PRAVNIH POJMOVA

http://www.uchelp.com/law/glossary.htm

http://dictionary.law.com/

https://e-justice.europa.eu/content_glossaries_and_terminology-119-hr.do