Kroz inovativni pristup savladavanja jezika vode vas profesori s dugogodišnjim iskustvom
 • Pravni moduli
  MODULI
  Pravni moduli

  Niz kratkih tematski raspoređenih modula. Fokusiraju se na specijalizirane dijelove pravnog jezika.

 • Financijski moduli
  MODULI
  Financijski moduli

  Niz kratkih tematski raspoređenih modula. Fokusiraju se na stručni financijski engleski jezik.

 • Pravno-financijski moduli
  MODULI
  Pravno-financijski moduli

  Niz kratkih tematski raspoređenih modula. Fokusiraju se na pravni i financijski engleski jezik.

 • Poslovni komunikacijski alati
  MODULI
  Poslovni komunikacijski alati

  Univerzalne poslovne vještine. Primjenjive u svim situacijama i na svim jezicima.

 • Logična gramatika
  OD LOGIčARA DO šTREBERA
  Logična gramatika

  Od štrebera postanite logičar i napokon savladajte englesku gramatiku!

Logična engleska gramatika

Logična engleska gramatika
Logična engleska gramatika

 

Prvi kamen spoticanja pri korištenju engleskog jezika, neovisno o stupnju poznavanja engleskog jezika, je nesumnjivo engleska gramatika.

U deset godina vrlo intenzivnog rada sa stotinama polaznika, baš svi polaznici pri inicijalnom razgovoru navode gramatiku kao faktor koji ih najviše muči u postizanju osjećaja samopouzdanja pri komunikaciji na engleskom jeziku.

Upravo iz tog razloga je i nastao tečaj Logične engleske gramatike, naglašavamo riječ nastao s obzirom da tečaj nije kreiran ciljno već zahvaljujući višegodišnjem rada s polaznicima gdje smo se u nastavnom procesu vodili samo jednim ciljem – kako polaznicima na što jednostavniji i praktičniji način približiti jezik kako bi ga logično shvatili, a time i praktično upotrijebili kada se njime služe.

I tako se metoda oblikovala, dotjerivala, nadopunjavala vizualnim crtežima, video isječcima, 'jezičnim prečacima' i ostalim korisnim alatima koji su koncept orijentacije u 'engleskom vremenu i prostoru' učinili vrlo shvatljivim i razumljivim te koji su polaznicima, a i profesorima, otvorili prozor u novi svijet.

Onaj nama najdraži dio cijele priče o Logičnoj engleskoj gramatici je stupanj zainteresiranosti kojeg polaznici pokazuju kada shvate kako će napokon doista naučiti kako ispravno koristiti engleska glagolska vremena, a uz to cijeli koncept im jer savršeno smislen i logičan.

Znanje (i to bilo koje vrste) potrebno je promatrati kao sustav logičnog razmišljanja koje je doduše u teoretskim okvirima prečesto predstavljeno na nerazumljiv i nepraktičan način.

Upravo iz tog razloga, glavna misija centra Moje znanje je premostiti jaz između teorije i prakse i polaznike podučiti alatima koji su praktično primjenjivi te ujedno, kada se usporede s već postojećim teorijama područja koje se savladava, imaju isti ishod.

Ono što vam garantiramo tečajem Logične engleske gramatike jest da ćete otkriti novi i logičan način razmišljanja, gramatiku ćete početi promatrati kao zanimljiv izazov, a usvajanjem ovog načina razmišljanja razumjet ćete, bez pretjerivanja, 70% cjelokupne engleske gramatike.

 

 

Specifikacija usluge

 • Dinamika održavanja tečaja: 1 nastavni termin tjedno x 2 nastavna sata
 • Termin održavanja tečaja: popodnevni iza 17:00 sati (točan termin usuglasit će se sa svakom pojedinom grupom)
 • Ukupni broj nastavnih sati: 30 (15 termina)
 • Materijali: priručnik Logična engleska gramatika uključen u cijenu
 • Cijena tečaja po polazniku: 250,00 €
 • Metoda plaćanja: 5% za jednokratnu uplatu ili plaćanje do 5 mjesečnih obroka
 • Broj polaznika u grupi: 4-6
 • Minimalni stupanj znanja engleskog jezika je B1 stupanj.
 • Testiranje stupnja znanja engleskog jezika prethodi tečaju, obvezno je i besplatno se provodi telefonskim putem odnosno putem elektroničke pošte.
 • Centar zadržava pravo ne organiziranja tečaja u slučaju nedovoljnog broja prijava o čemu će ostali kandidati biti pravovremeno obaviješteni.