Saznajte ono što ne možete naučiti u knjigama i priručnicima
Moje znanje, centar za poslovni engleski jezik, Hermanova 1c, Zagreb
095 596 7862
 • Što je to (p)održivi razvoj?
  Što je to (p)održivi razvoj?

  Što je to (p)održivi razvoj?

   

  Održivi razvoj jedna je od onih sintagmi za koju smo svi čuli, ali koju bi velika većina ljudi imala problema pojasniti.  Na engleskom jeziku riječ 'održivo' ima čak dva vrlo učestala sinonima, a razumijevanje korijena tih riječi će pomoći shvaćanju ovog koncepta i na hrvatskom jeziku. Ako uspijemo dobro pojasniti ovaj pojam, slovo 'p' u naslovu imat će smisla..

  Sustainable development is one of those word combinations that we have all heard of, yet a large number of people would have problems explaining it. In English, this word has two very frequent synonyms, and understanding the roots of these words will contribute to understanding this concept even in the Croatian language. If we succeed in explaining this concept well, the letter 'p' in the headline will make sense…

  SUSTAINABLE

  VIABLE

  English verb  'to sustain' means 'to keep something in existence' meaning it is capable of being continued while preserving, i.e. 'keeping in existence' something else, e.g. the environment.

  Example: Sustainable development is economic development that is conducted without depletion of natural resources.

  The French word 'la vie' means life, hence if viable, it means it is capable of living on its own, without help.

  Example: The proposed investment was economically viable.

  Engleski glagol 'to sustain' znači 'održavati nešto na životu' što bi značilo da je sposobno nastaviti postojati dok 'održava na životu' nešto drugo, npr. okoliš.

  Primjer: Održivi razvoj je gospodarski razvoj koji se provodi bez iscrpljivanja prirodnih resursa.

  Francuska riječ 'la vie' znači život čime izraz 'viable' znači da je sposobno živjeti samostalno, bez pomoći.

  Primjer: Predloženo ulaganje je gospodarski održivo.

  ODRŽIVO (podržavajući nešto drugo)

  ODRŽIVO (održavajući se samostalno) 

  Curiosity:

  Media viability and sustainability  

  While media sustainability focuses on independent journalism that supports transparent and responsive development in the areas of government, human rights and economics, media viability refers to the media organization being and independent actor, producing independent, high-quality content, which would make the latter expression more adequate.

  (P)Održivost medija – dok se održivost - sustainability- medija usmjerava na novinarstvo koje podržava transparentan razvoj, te koje je senzibilizirano u područjima vlade, ljudskih prava i ekonomije, održivost- viability - medija odnosi se na medijske kuće koje djeluju kao neovisni agenti, proizvodeći neovisan, visokokvalitetan sadržaj, čime bi potonji izraz bio prikladniji. 

  Sources: Oxford dictionary, http://www.dw.com/en/the-long-term-sustainable-media-viable-media/a-18670796, Moje znanje