Saznajte ono što ne možete naučiti u knjigama i priručnicima
Moje znanje, centar za poslovni engleski jezik, Remetinečki gaj 27c, Zagreb
095 596 7862
 • WITH OR WITHOUT PREJUDICE?!
  WITH OR WITHOUT PREJUDICE?!

  WITH OR WITHOUT PREJUDICE?!

   

  U pravu, a time i pravosuđu, nema mjesta pristranosti ili predrasudama. Svi su jednaki pred zakonom ili bi to barem trebali biti, no kao što po Orwellu postoje jednakiji od drugih, tako i u pravu na engleskom jeziku postoji koncept 'predrasude' koji doduše znači nešto sasvim drugo…

  The law, and thus also the judiciary, leave no room for bias or prejudice. All are equal before the law, or at least they should be however, similarly to Orwell's perception of some who are more equal than others, the law in the English language harbours the concept of 'prejudice' though with an entirely different meaning.

  WITH PREJUDICE – law phrase signifying that a case so dismissed bars the possibility of bringing a new case on the same basis as the dismissed case.

  Example: The case has been dismissed with prejudice due to the parties' reaching of a settlement.

  BEZ MOGUĆNOSTI PONAVLJANJA POSTUPKA – pravni izraz koji označava da sudski postupak koji je odbačen zabranjuje mogućnost pokretanja novog postupka na istoj osnovi.

  Primjer: Tužba je okončana bez mogućnosti ponavljanja postupka s obzirom da su stranke postigle nagodbu.

  WITHOUT PREJUDICE– when a court case is dismissed it means that a new case may be brought on the same basis as the dismissed case.

  Example: Due to failure to submit all necessary forms, the case is dismissed without prejudice.

  UZ MOGUĆNOST PONAVLJANJA POSTUPKA – kada je tužba odbačena ovakvom pravnom formulacijom, to znači da u budućnosti novi postupak može biti pokrenut na istoj osnovi.

  Primjer: Uslijed propusta u podnošenju svih potrebnih dokumenata, tužba se odbacuje uz mogućnost ponavljanja postupka.

  Curiosity:

  Without prejudice to  = Ne dovodeći u pitanje

  Primjer: Radnja koju poduzme nadležno tijelo ne bi trebala dovesti u pitanje ovlasti Komisije.

  Example: The action undertaken by the competent authority should be without prejudice to the Commission's powers.

  Sources: Business Dictionary, Wikipedia