Saznajte ono što ne možete naučiti u knjigama i priručnicima
Moje znanje, centar za poslovni engleski jezik, Remetinečki gaj 27c, Zagreb
095 596 7862
 • CONSIDERATION VS. CONSIDERATION
  CONSIDERATION VS. CONSIDERATION

  CONSIDERATION VS. CONSIDERATION

  Dok je na hrvatskom jeziku riječ činidba nepoznata gotovo svima osim poznavateljima pravnog sustava, na engleskom se jeziku koristi riječ sasvim uobičajena u svakodnevnoj upotrebi.

  Pravni žargon može se promatrati kao zasebno 'jezično tijelo' unutar jezika jednog naroda. Iz tog razloga, neke svakodnevne riječi nerijetko poprime sasvim drugačije značenje unutar pravnog diskursa..

  While in the Croatian language the word 'činidba' (consideration) is unknown to virtually everyone but the savants of the legal profession, in English it is quite common in everyday use.

  Legalese can be observed as a 'separate language' within the language of a people. For that reason, some commonplace words take on a different meaning within the legal discourse.

  OBZIR – uviđavnost prema drugome, prema običajima, pravilima, zakonitostima i razlozima.

  CONSIDERATION – careful thought before making a decision of judgment about something.

  ČINIDBA – razmjena vrijednosti (u obliku proizvoda ili usluge) između dvije ugovorne strane koja je glavni razlog sklapanja ugovora s ciljem ispunjavanja ugovorne obveze.

  CONSIDERATION – something of value (in the form of a product or a service) given by both parties to a contract that induces them to enter into an agreement to exchange mutual performances.

  Curiosity:

  DEFAULT – failure to fulfill an obligation, especially to repay a loan or appear in a court of law.

  Example: The notice of default was sent to the home owner with a pending foreclosure notice.”

  Zanimljivost: 

  NEIZVRŠENJE (novčanih) OBVEZA – neispunjenje obveze, posebice novčane prirode, kao primjerice otplate kredita ili situacija u kojoj se stranka ne odazove pozivu suda.

  Primjer: „Obavijest o nepodmirenom dugu je poslana na adresu vlasnika kuće uz obavijest o skorom provođenju ovrhe nad nekretninom“

  Sources: Onelook.com