Saznajte ono što ne možete naučiti u knjigama i priručnicima
Moje znanje, centar za poslovni engleski jezik, Hermanova 1c, Zagreb
095 596 7862
 • Kada se ne razmećete inteligencijom...
  Kada se ne razmećete inteligencijom...

  Kada se ne razmećete inteligencijom...

  Jedna od onih riječi koju bi svaki čovjek volio imati pripisanu svome imenu jest riječ inteligencija. Tko ne bi želio biti okarakteriziran kao inteligentan čovjek? No, znate li da se u engleskom jeziku ista riječ koristi na sasvim različit, vrlo tajnovit način?

  One of those words that every man would like to have attributed to his/her name is the word intelligence. Who wouldn't want to be characterized as an intelligent human? However, do you know that the same word is used in the English language in a completely different, very secretive way?

  INTELLIGENCE

  INTELLIGENCE

  The ability to understand and think about things.

  Example: She is a very intelligent woman.

  Information collected about the secret plans and activities of a foreign government, enemy, etc.

  Example: I'm in the intelligence business.

  Sposobnost razumijevanja i razmišljanja o stvarima.

  Primjer: Ona je vrlo inteligentna žena.

  Prikupljeni podaci vezani za tajne planove i aktivnosti stranih vlada, neprijatelja itd.

  Primjer: Bavim se obavještajnim poslovima,

  INTELIGENCIJA (mentalna)

  PODATAK (obavještajni)

  CURIOSITY:

  Intelligence Agency  - a government agency that is devoted to the information gathering for purposes of national security and defense

  Example: The CIA (Central Intelligence Agency) is restricted from conducting operations within the borders of this country.

  Obavještajna agencija – vladina agencija koja je posvećena prikupljanju podataka u svrhu državne sigurnosti i obrane.

  Primjer: CIA (Središnja obavještajna agencija) nema ovlasti provoditi operacije unutar granica ove zemlje.

  Sources: Glosbe dictionary, Pexels