Saznajte ono što ne možete naučiti u knjigama i priručnicima
Moje znanje, centar za poslovni engleski jezik, Hermanova 1c, Zagreb
095 596 7862
 • To je moja zemlja... (i dijaspora)
  To je moja zemlja... (i dijaspora)

  To je moja zemlja... (i dijaspora)

  Kada biste pokušali prevesti gornji naslov, ujedno i naziv jedne vrlo poznate pjesme, na engleski jezik, veliki broj ljudi bi se zapitao koju riječ bi bilo ispravnije upotrijebiti na engleskom jeziku - 'country' ili 'state'. U ovotjednom jezičnom savjetniku ćemo razjasniti upravo tu nedoumicu….

  If you attempted to translated the headline of this article, which is also the title of a very famous song, into English, a large number of people would wonder which word would be more appropriate in English - country or state. This week’s language tip will clarify this conundrum…

  COUNTRY

  STATE

  An area of land that has its own independent government and official borders.

  Example: Croatia is a country with a number of breath taking natural beauties.

  The government of the country or a region of a country that has its own independent government for some matters; a country that is divided into states is called a federal state.

  Example: The United States of America is a federal republic consisting of 50 states.

  Područje zemlje (zemljišta) koje ima svoju neovisnu vladu i službene granice.

  Primjer: Hrvatska je zemlja s brojnim predivnim prirodnim ljepotama.

  Uprava zemlje ili područja neke zemlje koja ima svoju neovisnu vlast za neka pitanja; zemlja koja je podijeljena na države se zove federacija ili savezna država.

  Primjer: Sjedinjenje Američke Države, ili SAD, savezna je republika koja se sastoji od 50 saveznih država.

  ZEMLJA

  DRŽAVA

  Curiosity:

  DIASPORA– originates from the Greek word 'to scatter seed' and today describes a community of people who live outside their shared country of origin or ancestry but maintain active connections with it.

  Example: The Croatian diaspora is one of the most active diasporas in the world.

  DIJASPORA (iseljeništvo)  – potječe od grčke riječi koja znači 'rasipati sjeme', a danas opisuje zajednicu ljudi koji žive izvan zemlje iz koje potječu, ali održavaju aktivne veze s njom.

  Primjer: Hrvatska dijaspora je jedna od najaktivnijih dijaspora u svijetu.

  Sources: Macmillan Dictionary, Cambridge Advanced Learner's Dictionary