Saznajte ono što ne možete naučiti u knjigama i priručnicima
Moje znanje, centar za poslovni engleski jezik, Remetinečki gaj 27c, Zagreb
095 596 7862
 • COUNTERPART and COUNTERPARTIES
  COUNTERPART and COUNTERPARTIES

  COUNTERPART and COUNTERPARTIES

  Pravni engleski žargon, tzv. legalese, jednako kao i pravni hrvatski žargon koristi izraze i riječi koji u svakodnevnom životu često ili ne postoje ili semantički predstavljaju nešto sasvim drugo. U ovom pravnom engleskom jezičnom savjetniku pozabavit ćemo se engleskim izrazom COUNTERPART.

  The Legal English jargon, so-called legalese, much as the Legal Croatian jargon, uses words and expressions that often either don't exist or semantically rather represent something completely different in everyday life. In this Legal English Language Tip, we will address the English expression COUNTERPART.

  COUNTERPART (person)

  COUNTERPART (thing)

  Someone that has the same job or function as another person, but in a different country, situation or organization

  Example: “The ambassador is meeting his German counterpart.”

   

  Refers to the execution of multiple copies of the same agreement e.g. because not all parties can sign in the same place and at the same time. The result is that each party retains an ‘original’ of the same agreement, executed by all parties.

  Example: This Agreement shall be executed in 2 (two) counterparts, 1 (one) of which shall be retained by the Seller and the other by the Buyer.”

  Netko tko ima isti posao ili funkciju kao druga osoba, ali u drugoj zemlji, situaciji ili organizaciji.

  Primjer: „Veleposlanik se susreće sa njemačkim kolegom.“

   

  Odnosi se na potpisivanje višestrukih kopija istog ugovora ako na primjer sve stranke ne mogu potpisati ugovor na istom mjestu u isto vrijeme. Rezultat je da svaka strana zadržava jedan 'izvornik' istog ugovora, kojeg su potpisale sve strane.

  Primjer: „Ovaj ugovor sastavljen je u dva istovjetna primjerka, od kojih 1 (jedan) primjerak zadržava prodavatelj, a 1 (jedan) kupac. “

  KOLEGA (na istom položaju)

  ISTOVJETNI PRIMJERAK (ugovora)

  Curiosity:

  COUNTERPARTY – means one party to a contract transaction, trade etc.

  Primjer: „Under the terms of the Settlement Agreement, the Counterparty is obliged to pay the Company £18, 000, 000 (eighteen million pounds sterling) within 10 months of the date of this judgment.”

  Zanimljivost: 

  DRUGA UGOVORNA STRANA – jedna od ugovornih strana pri poslovnoj transakciji, trgovini i dr.

  Primjer: „Sukladno odredbama Ugovora o nagodbi, stranka je dužna platiti trgovačkom društvu £ 18,000.000 funti (osamnaest milijuna funti) u roku od deset mjeseci od dana donošenja ove presude.

  Sources: Bouvier's Law Dictionary; PWC Australia, TransLegal