Najbolja preporuka je usmena predaja, a naše poslovanje se u 90% slučajeva temelji upravo na tome
Moje znanje, centar za poslovni engleski jezik, Hermanova 1c, Zagreb
095 596 7862

Što drugi kažu o nama

 • U školi Moje znanje pohađala sam modul Business correspodence koji mi je uvelike ukazao na moje dotadašnje greške, te kasnije na razinu napredovanja u svom radu obzirom da je poslovna korespondencija moja svakodnevica. Naša suradnja zasigurno neće stati na navedenom modulu već u svom učenju i napredovanju poslovnog engleskog jezika kao jedinog "partner učitelja" vidim školu Moje znanje i profesoricu Sandu.

  Kristina Benić Zovko, viša financijska savjetnica u Hypo Alpe-Adria Bank d.d.
 • Znanje engleskog jezika mi je dosta važno za posao koji obavljam budući da često moram prevoditi natječajnu dokumentaciju za međunarodne projekte koji su uglavnom na engleskom jeziku i da nisam pohađala nastavu engleskog jezika, ovakvi zadaci bili bi mi uvelike otežani. Nakon jedne godine pohađanja i učenja pravnog engleskog jezika, mogu reći da dobar dio dokumentacije na engleskom jeziku prevedem bez poteškoća.
   

  Ivana Koržinek Hadžić, voditeljica pravnog odjela pri Institutu za etnologiju i folkloristiku
 • Tečajevi pravnog engleskog jezika kod prof.Sande Lisičin pomogli su mi prvenstveno u savladavanju gramatike engleskog jezika, a to mi je pomoglo u stalnom napredovanju znanja pravnog engleskog jezika. Rezultate sam mogla provjeriti u praćenju i sudjelovanju na radionicama organiziranima na engleskom jeziku i u komunikaciji s kolegama iz EU, usmeno ili putem elektronske pošte.
   

  Lidija Vukičević, sutkinja Visokog Upravnog suda RH
 • Jako sam zadovoljna s programom i konceptom nastave pravnog engleskog jezika u ovoj školi. Pomaže mi u svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji, sastavljanju i razumijevanju ugovora, pregovorima u pravnim postupcima te s obzirom na moju dodatnu funkciju menadžera za odnose s investitorima, u sudjelovanju na konferencijama i pri komunikaciji s investitorima.

  Nastava je interaktivna s relevantnim temama koje potiču diskusiju. Nakon svake pojedinačne nastave se osjećam samopouzdanije pri komunikaciji na engleskom jeziku te je moj fond riječi puno bogatiji.

  Mirjana Pajnić, direktor Općih, kadrovskih i pravnih poslova u Ledo d.d.
 • Prije svega sam kroz razgovor dobila samopouzdanje da bez straha i prepreka u glavi pričam na engleskom jeziku. Materijali kroz koje smo prolazile su mi olakšali da se znam izražavati poslovnim jezikom, da imam sigurnost odgovoriti na pristigla pisma, te da znam upotrebljavati na pravim mjestima i u pravom trenutku poslovne termine i fraze. Uz to sam proširila i obogatila svoj vokabular, naučila i financijske/ bankarske pojmove koji su dio same opće kulture, a koju bi trebao znati svaki bankar.

  Mia Hećimović, Ured Uprave, Croatia Banka d.d.